post

Стратегическите инвестиции в инфраструктурата на България и Балканите като водещ фактор за икономическия растеж. Това ще бъде основната тема на форума „Инфраструктура за растеж“, който Българската банка за развитие (ББР) организира на 17 април в София, съобщава КРОСС.

Дискусията между представители на европейски и регионални финансови институции, политици, икономисти и финансисти ще бъде своеобразно продължение на срещата на Европейската банка за развитие в Лондон, на която участваха лидерите на всички държави от региона. На нея беше обсъдена възможността за привличане на по-голяма подкрепа от финансовия и публичния сектори за реализирането на стратегически инфраструктурни проекти.

Председателството на България на Съвета на ЕС дава възможност да бъде поставен фокус върху синергията между европейските средства, Фонда за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“) и ресурсите на националните банки за развитие.

Сред участниците в ББР Форум 2018 ще бъдат: Бойко Борисов, министър-председател на Република България, Стоян Мавродиев, председател на УС и главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие, Герасимос Томас, председател на Управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Марсел Рой, генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ), Емил Караниколов, министър на икономиката и основен акционер на ББР, Бенжамин Анжел, член на УС на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ),  Илияна Цанова, зам.-управляващ  директор на ЕФСИ, Естел Гьогер, ръководител екип за Инвестиционния план за Европа, Джефри Смит, управляващ директор на ING „Финансиране на инфраструктура“, Лариса Манастирли, директор в Европейската банка за възстановяване и развитие и др.

Провеждането на събитието съвпада с 10-ата годишнина от влизането в сила на Закона за Българската банка за развитие, както и реорганизацията й като национална банка с мандат за развитие на икономиката. Изпълнявайки ангажимента си да подкрепя стратегията на правителството, Българската банка за развитие ще постави началото на диалог с европейските финансови институции и банките за развитие от региона за постигане на икономическия просперитет и стабилността на Балканите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *