post

Всеки човек на земята произлиза от някакво семейство или сам е създал такова. Често пъти семейните отношения не са никак лесни и много от нас са се питали, защо изобщо са се родили в това семейство, защото хората в него сякаш не са това, което им се иска. В разбиранията на хората битува вярването, че не можеш да избираш родителите си  и че по този начин си обречен и наказан, да живееш сред хора, които не винаги усещаш истински близки. Истината е, че всяка душа преди да дойде на земята изготвя много добре обмислена и съгласувана план-програма за живот, в която прецизно избира своите родители и семейството, в което да се роди, не само от генетична гледна точка, а и като уроци, трудности и изпитания, през които има да премине за да може да израства. По темата може да откриете много подробна информация в книгата на Ширинан „Пътеводител за духовно развитие“, където се описва енергийното влияние и въздействие на семейството в живота на хората. Също така в книгата „Живот на светло“ са описани изпитанията, през които хората преминават в човешките взаимоотношения със своето семейство в книгите може да откриете също така напътствия как да ги преодолеете по-лесно.

 

Освен всичко това душата избира своите родители за да разчиства кармични товари от минали животи, като с това цели себе си от старото да освободи и олекотена пътя на своето развитие да продължи. Идвайки на земята обаче ние получаваме амнезия и забравяйки за всичко това започваме да вярваме, че нямаме право на избор, и вместо да разчистваме стари и болезнени товари с близките си, често пъти ги задълбочаваме и усложняваме. Истината е, че е време да си спомним, че ние сами направихме избора и планирахме живота си така, че той да ни подпомага да се развиваме, а не обратното. Когато се сърдите на семейството и родителите си си споменете, че тъкмо вие преди да се родите ги избрахте, не защото сте искали да страдате и да се чувствате ограничени, а защото сте виждали потенциала, който тези взаимоотношения имат и възможността пред вас да се развивате и израствате чрез тях. С гняв, неразбиране и омраза не се постига нищо в живота.

 

Ключа за всичко са прошката, благодарността и любовта! Само с тяхна помощ и умението да си служите с енергията можете да напредвате в живота като хора, които следват душата си и порива и да израства чрез всичко, което преживява.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *