post

Близо 41% от българите, или четирима от всеки 10 души, живеят в пренаселени жилища. Това сочат данни на Евростат за 2017 г.

Оказва се, че около 1,1 милиона българи, или около 15 на сто от населението у нас, живеят в жилища, които се споделят от повече от едно семейство. Удвояването на домакинствата в един апартамент, е често срещано явление сред българите с по-ниски доходи в градска среда.

Случва се често 3 поколения, или около 6-9 членове на едно домакинство, да обитават маломерно жилище от 60-70 квадратни метра.

Освен това около 80% от децата у нас под 18-годишна възраст, както и около 60 на сто от младите хора на възраст 16-29 години, са контингент от домакинства, които живеят в пренаселени жилища.

Пренаселените жилища в големите български градове са 48% (при 18% за целия ЕС), в малките градчета и предградията – 40% 9при 15% за ЕС), а в селските райони – 33 на сто (при 17% за ЕС), сочат още данните на Евростат.

В същото време незаетите жилища са изключително много – около 1,2 милиона единици. Само в столицата и в София-област те са около 250 хиляди, а в селските райони – над 560 хиляди. Тази тенденция се обяснява с намаляването на населението като цяло, с емиграцията в чужбина и с вътрешната миграция от селата към градовете.

Най-висока пренаселеност в ЕС се отчита в Румъния – близо 50%. Следват Латвия (43%), България (41%), Полша и Унгария (с по 40 на сто).

Най-ниска пък е стойността в Кипър – 2,4 процента, Малта – 2,9 процента, Ирландия – 3,2 процента, Белгия – 3,7 процента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *