post

Ускоряването на растежа на българската икономика все още не е приключило, прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния си тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа, пише Дневник.

Икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам, отбелязват анализаторите на банката. “Очакваме реалният ръст на БВП да достигне 4% годишно през 2018 г., подкрепен от нарастването на доходите, увеличаването на финансираното с кредит потребление на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища, наред с усвояването на повече средства от ЕС”, се казва в анализа. Според банката тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 г. до 3.9% годишно.

Като причина за лекото понижение на първоначално прогнозирания ръст от 4.4% през тази година експертите посочват по-слабите от очакваните данни за икономическата активност за първите четири месеца на годината в комбинация с по-високата прогноза за цените на суровия петрол. Именно отражението на цената на петрола върху потребителските цени ще доведе до малко по-слаб ръст на индивидуалното потребление, докато в резултатите на инвестициите и нетния износ не се предвижда съществена промяна спрямо предишната прогноза.

Безработицата върви към исторически минимум

Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява, се посочва в анализа. Икономиката създаде с 63 хил. работни места повече през първото тримесечие на 2018 г. спрямо година по-рано, които са почти равномерно разпределени между експортно-ориентираните сектори на преработващата промишленост, транспорта и изнесените бизнес услуги, от една страна, и ориентираните към вътрешното търсене, бързо растящи сектори на строителството и управлението на недвижими имоти.

Безработица през първото тримесечие се свива до 5.7%, безработните са около 190 хил, почти колкото са били и през 2008 г., когато е отчетен историческият минимум на показателя. “Очакваме през 2018 г. нормата на безработицата да достигне средна стойност от 5.4%, което би било и най-ниското равнище от 1989 г. насам. Не смятаме за възможно подобренията в нормата на безработицата да продължат със същите темпове, които наблюдавахме до момента във възходящия цикъл, тъй като причините за оставащата безработица са в голяма степен структурни, като например несъответствието между предлагани и търсени умения, както и сравнително ниската трудова мобилност”, се посочва в анализа.

Според авторите му окуражаващо е, че значителна част от новите работни места, създадени от началото на годината, са добре платени в сектора на изнесените бизнес услуги, чиято значимост за икономиката продължава да нараства. Същевременно, средната месечна заплата нараства със 7.1% на годишна база през първото тримесечие, по-бавно от двуцифрените темпове на растеж, отчетени през втората половина на 2017.

Инфлацията ще се ускори до 2.7%

През април потребителската инфлация се забави до 2.0% годишно, след пик от 3.0% през ноември 2017 г. Очакванията на икономическия екип на “Уникредит Булбанк” са инфлацията да продължи да нараства като достигне средно 2.7% през тази година. По-голямата част от ускоряването на инфлацията през тази година се очаква да дойде като резултат от по-високите цени в енергетиката и по-конкретно, тези на суровия петрол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *