post

Преките чужди инвестиции (ПЧИ) в Европа отбелязват рекордни нива през 2017 г. с 6 653 проекта и 353 469 новосъздадени работни места. Така Западна Европа остава най-атрактивният регион за инвеститорите, според Проучването на атрактивността на Европа за инвеститорите на консултантската компания EY. През 2017 г. обаче,растежът в Европасезабавязапървипътоттригодининасам (до 10%), имайки предвид, че през последните три години Европа е постигала растеж от средно 15%,и то на фона на засилени геополитически проблеми. Междувременно, повече от половината от 500 анкетирани инвеститори изразяват доверието си в Европа и очакват повишаване на атрактивността й през следващата година.

 

Нова карта на инвестициите през 2017 г.

Великобритания, Германия и Франция са трите най-атрактивни за инвеститорите дестинации през 2017 г.Те привличат общо 50% от ПЧИ, отбелязвайки лек спад в сравнение с 51% привлечени ПЧИ през 2016 г. Всяка една от гореспоменатите дестинации е привлякла съответно 1 205 (Великобритания), 1 124 (Германия) и 1019 (Франция) проекта. Сред първите три страни, Франция постига най-висок растеж от 31%, следвана от Германия и Великобритания с по 6% растеж през 2017 г. Въпреки опасенията си около Брекзит и още по-широката политическа несигурност, Великобритания регистрира слабо забавяне на растежа отизминалата година (7%), и запазва позицията си на топ дестинация за ПЧИ през 2017 г.

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължават да привличат повече ПЧИ в сравнение със западноевропейските си партньори под егидата на членството си в Европейския съюз (ЕС). Като цяло регионът на ЦИЕ е на трета позиция по атрактивност за инвеститорите с 41% след Западна Европа с 53% и Китай с 42%. Северна Америка остава на четвърта позиция в класацията по атрактивност с подкрепа на едва 34% от инвеститорите.

Сърбия, Турция и Финландия са страните с най-висок растеж на ПЧИ през 2017 г. съответно със 157%, 66% и 44% спрямо предходната година. Четири страни регистрират негативен резултат и по-малко инвестиции спрямо 2016 г. Това са Испания с -23%, Холандия с -17%, Румъния с -5% и Ирландия с -4%.

България на картата на инвеститорите

България се нарежда на 29-то място в класацията на страните по брой привлечени ПЧИ през 2017 г. Броят на проектите, създадени от ПЧИ в България през 2017 г., е 33. Като цяло България отчита лек спад на броя проекти спрямо 2016 г., когато са били 36. Създадените нови работни места вследствие на ПЧИ обаче, са едва 2739 – с 30% по-малко спрямо 2016 г., когато новите работни места са били 3959. Традиционно, най-големите инвеститори в България са Германия, която създава 1200 работни места, Великобритания с 510 работни места и САЩ с 242 работни места. Новосъздадените работни места от ПЧИ в България са предимно в сферата на бизнес услугите, финансите, информационните технологии, транспорта и логистиката.

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово коментира:

Инвеститорите са готови да заложат на Европа

След тригодишен период на спад,положителните нагласи на инвеститорите към Европа се възстановяват, като 50% от тях очакват привлекателността на Европа да се подобри. През настоящата година доверието на инвеститорите в бъдещето на ЕС също се подобрява, като 77% от анкетираните реагират положително, в сравнение с 65% през изминалата година.

Нарастващият оптимизъм по отношение на Европа се отразява и в инвестиционните планове на много от организациите.Сред компаниите с присъствие в Европа, 41% планират да се разширят. А международните компании, които нямат присъствие в Европа, са също оптимисти, като 12% от тях се стремят да установят нови европейски операции през следващата година, два пъти повече (5% )от тези в проучването от 2017 г.

Въпреки цялостната положителна тенденция, проучването показва, че инвеститорите са силно загрижени относно глобалната и регионална геополитическа нестабилност, която най-вероятно ще има неблагоприятен ефект върху привлекателността на Европа през следващите три години (39%). 36% от инвеститорите са загрижени и за икономическата и политическата нестабилност в ЕС, а 34% от инвеститорите поставят негативите от нарастването на популистките и протекционистични чувства сред политиците и населението на Европа като риск за развитието на континента. Инвеститорите нареждат Брекзит (30%) и конкуренцията от нововъзникващи пазари (26%) също сред първите пет риска.

Американските бизнеси продължават да бъдат най-големите инвеститори в Европа

Отчитайки 1381 проекта за ПЧИ, американските компании затвърждават мястото си като най-големите инвеститори в Европа, представляващи 21% от всички европейски проекти за ПЧИ през 2017 г. Проектите за ПЧИ от САЩ през 2017 г. нарастват с 8% спрямо предходната година, което е малко по-бавно в сравнение с ръста от 2016 г. (10%). Този скромен спад би могъл да бъде предвестник на обръщане на американските потоци от чуждестранни ПЧИ към вътрешния пазар в отговор на данъчните реформи на САЩ.

По-голямата част от ПЧИ в Европа обаче произлизат отмеждуевропейските ПЧИ, като европейските страни представляват 56% от входящите проекти за ПЧИ през 2017 г. Немските компании са водещи, особено в производството, където проектите за ПЧИ нарастват със 17% на годишна база.Освен това, през изминалата година, трансграничните инвестиции от британски компании нарастват с 35%, особено в Германия (110 проекта, с 83%) и Франция (79 проекта, с 46%).Трансграничните инвестиции във финансови услуги от британски компании се увеличават с 93%, до 54 проекта, като фирмите са изпълнили плановете си за извънредни ситуации около Брекзит, за да запазят правото си да извършват дейност в държавите-членки на ЕС.

Париж е най-привлекателният град за ПЧИ иизпреварва Лондон, според нагласите на инвеститорите

Създаването на богатство в Европа се концентрира все повече и повече в най-големите градове и региони.Лондон запазва своето дългогодишно лидерство на град номер едно по привлечени проекти от ПЧИ и отново се очертава като най-големият европейски финансов център, следван от Париж и Дъблин.Въпреки това, след преглед на инвеститорските нагласи, за първи път Париж е класиран преди Лондон като най-атрактивната дестинация в Европа за ПЧИ (37% срещу 34% в проучването от 2017 г.) с разлика от 3 процентни пункта.Междувременно, федералната структура на Германия и силната привлекателност на ПЧИ се разпростират в четири града, които са в топ 15 най-атрактивни за инвеститори: Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Хамбург.

Дигиталната икономика се очертава като основен двигател на бъдещия растеж

Повече от една трета (34%) от инвеститорите смятат, че дигиталната икономика е най-важният двигател на растежа в Европа през следващите години. Инвеститорите идентифицират „увеличаването на инвестициите в дигитални технологии и инфраструктура” заедно с „повишаване на уменията на работната сила за дигиталната ера” като най-важните приоритети на Европа в дигиталната ера (съответно 45% и 42%).

Със 1172 проекта за ПЧИ през 2017 г. и 18% пазарен дял дигиталният сектор вече води класацията на десетте най-големи сектора в Европа.На годишна база дигиталният сектор постига 33% растежили вторият най-бърз растеж след фармацевтичния сектор, който достига 78% покачване на годишна база. Дигиталният сектор създава 37 000 нови работни места от ПЧИ.

Анди Болдуин, управляващ съдружник на EY за Европа, Средния Изток, Индия и Африка коментира:

„Капацитетът на Европа да запази привлекателността си и да улови бъдещия растеж е свързан с пътя ѝ да бъде лидер среддигиталните технологии.Бизнесът и публичният сектор трябва да обединят усилията си за създаване на интегрирана дигитална инфраструктура и екосистема.Това ще бъде от ключово значение за осигуряването на достъп на бизнеса, инвеститорите и гражданите до една просперираща, стабилна и привлекателна среда.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *