post

По предварителни данни на Националния статистически институт през юни 2018 г. индексът на строителната продукция намалява с 0.7% спрямо май и с 2.9% спрямо година по-рано.

През юни продукцията от инфраструктурата е под равнището от предходния месец, като намалението е от 0.8%, а при сградното строителство намалява с 0.6%.

На годишна база понижението на строителната продукция през юни 2018 г. се определя от отрицателния темп при инфраструктурата, където спадът е с 4.%, а регистрираното намаление при сградното строителство е от 2.1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *