post

ЕК одобри проекта за изграждане на 40 км от АМ Струма в участъците Благоевград – Крупник, Кресна – Сандански, тунел Железница и България вече може да получи европейско финансиране за тези участъци от магистралата.

628 млн. лева ще бъдат отпуснати от Кохезионния фонд на ЕС. Националното съфинансиране е в размер на 111 млн. лева.

С друго решение ЕК одобри изменение на ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020. Отпадат жп участъци, за които вече има осигурено финансиране от Механизма за Свързана Европа: Волуяк – София – Елин Пелин, Костенец – Септември и жп възел Пловдив.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *