post

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в награждаването на конкурса за „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България“. Организатор на конкурса е Българската асоциация по водите (БАВ), а церемонията се проведе днес в Пловдив в рамките на Международния технически панаир.

„Трябва да се подобрява екологичната инфраструктура, защото целта ни е по-доброто качество на живот“, каза зам.-министър Живков. Той посочи, че по  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са финансирани 50 пречиствателни станции – 36 от съоръженията са нови, а 14 реконструирани. През настоящия период се предвижда финансирането на още 18 съоръжения. Зам.-министър Живков пожела на всички участници успех в ежедневната им отговорна работа.

На награждаването присъстваха още зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Цветелина Кънева, директорът на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ Илияна Тодорова, както и членовете на журито, оценило участниците – доц. Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ, и председателят на БАВ инж. Иван Иванов.

Идеята на конкурса е да се отличат най-ефективните ПСОВ според наблюденията и експертизата на професионалистите. Наградените получиха грамоти и плакети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *