post

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха ново  споразумение за още 43 млн. евро по програма InnovFin на Европейската комисия, в допълнение на 35 млн. евро, подписани през 2016 г., пише infostock.bg. Транзакцията се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – основата на Инвестиционния план за Европа, съобщиха от банката.

До този момент, в рамките на програмата InnovFin, за две и половина години Райфайзенбанк е финансирала над 140 проекта на бизнеса за близо 35 млн. евро. Секторите от българската икономика, които най-активно се възползваха от програмата, са в сферата на производството и търговията. Финансираните проекти са основно за инвестиции и оборотни средства, с цел разрастване на бизнеса. Сред иновативните инвестиции са изграждането на кабелно оптично трасе; изграждане на инкубатор – споделени работни пространства за генериране на идеи, както и внедряването на нови технологии и оборудване в бързоразвиващи се предприятия.

Благодарение на второто споразумение, посредством Инвестиционния план за Европа, стотици малки предприятия и средни компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 78 млн. евро.  Кредитите ще се отпускат с гаранционно покритие от ЕИФ, в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с финансовата подкрепа по Програмата на Европейската комисия  „Horizon 2020″. Това ще даде възможност на Райфайзенбанк да предоставя на иновативните компании допълнително финансиране при по-благоприятни условия.

След подписването Оливер Рьогл, председател на Управителния съвет на Райфайзенбанк (България), коментира: „Благодарение на дългогодишното ни и ползотворно сътрудничество с ЕИФ, допълнително ще увеличим подкрепата си за малките и средни предприятия, и ще покажем за пореден път, че сме партньор на българския бизнес и в сектора на иновациите. Благодарение на споразуменията ни с ЕИФ по трите програми – COSME, InnovFin и Инициатива за МСП, които са за близо 400 млн. евро, ще предоставим на българските малки и средни предприятия финансиране при значително облекчени изисквания.”, допълни той.

Програма InnovFin подпомага финансирането на иновациите чрез съвместна инициатива на Европейската Инвестиционна Банка и Европейския Инвестиционен Фонд в сътрудничество с Европейската комисия в рамките на програма Хоризонт 2020. Целта на това споразумение е да насърчи кредитирането и достъпа до финансиране на малки и средни предприятия и предприятия със средно ниво на капитализация (с персонал до 499 души), като допринесе за откриването на нови работни места и за икономическия растеж в ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *