post

Пътуванията на българи в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил., или с 11.0% над регистрираните през септември 2017 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение е отчетено към: Турция – с 31.9%, Румъния – с 14.8%, Сърбия – с 12.8%, Германия – с 6.9%, Гърция – с 5.9%, бившата югославска република Македония – с 2.4%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Унгария – с 8.7%, Португалия – със 7.6%, Кипър – с 2.2%, Украйна – с 1.9%, и други.

През септември 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 156.2 хил., Турция – 152.6 хил., Сърбия – 47.4 хил., Румъния – 45.5 хил.

Посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил., или с 4.2% повече в сравнение със септември 2017 година.

Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 6.6%, и с цел почивка и екскурзия – с 5.8%, докато тези със служебна цел намаляват с 6.2%. Транзитните преминавания през страната са 25.7% (340.0 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.9%, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 19.7%, Полша – със 17.8%, Франция – с 14.6%. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република – с 20.7%, Белгия – с 10.9%, Гърция – с 2.6%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – с 4.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 32.5%.

През септември 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.6%, следвани от посещенията с други цели – 39.2%, и със служебна цел – 14.2%.

Най-много посещения в България през септември 2018 г. са реализирали гражданите от: Германия – 184.0 хил., Румъния – 163.1 хил. и Турция – 157.6 хил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *