post

Развитието на текстилната промишленост се отрази върху динамиката на износа, като през 2017 г. браншът формира 8% от общия износ на страната, и е в размер на 2,06 милиарда евро. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на официалното откриване на Първото международно изложение за текстил, облекло и мода „ТексТейлърЕкспо“, което се провежда под патронажа на Министерството на икономиката.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че текстилната промишленост създава около 11.5% от добавената стойност в индустрията. „Браншът осигурява заетост на около 100 хил. души, което е 19% от заетите в промишлеността. В производството на текстил и облекло работят около 5 000 фирми, а индексът на оборота в сектора се увеличава средно с около 2%.”, поясни Борисов.

Икономическият заместник-министър подчерта, че иновационното представяне на сектора е от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската текстилна промишленост и навлизането й на нови пазари. По думите му в сектора за последните десет години се отчита ръст на производителността на труда от 10%. „За да се запази и повиши ръста в сектора е важно да се работи върху повишаване на квалификацията на заетите и привличане на млади хора в текстилната промишленост”, заяви Борисов. Той допълни, че за последната година заплатите в сектора са се повишили с 15%, за което изказа признателност на работодателите.

Заместник-министър Борисов поясни, че до края на 2018 година предстои обявяването на процедура „Подобряване на производствения  капацитет в малки и средни предприятия“. Той допълни, че секторите C13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ и С14 „Производство на облекло“ са изведени като приоритетни в Националната стратегията за насърчаване на МСП в България и съответно попадат сред допустимите по процедурата. „Бюджетът на процедурата е 75 млн. евро, като гарантовото финансиране на един проект е предвидено да варира от 100 хиляди лева, като до 500 хиляди за микро предприятия, до 750 хиляди лева за малки и до 1 млн. лв. за средни”, поясни Борисов.

По думите му по предходната  процедура „Подобряване на производствения  капацитет за МСП“, която беше обявена през 2015 година са подписани 741 договора, от които 57 в секторите С13 и С14. Общата безвъзмездна финансова помощ получена по тези договори е 29.4 млн. лева. Заместник-министър Борисов обяви, че 32 предприятия  от тези два сектора са получили подкрепа по процедурата „Енергийна ефективност за МСП“. Общата стойност на безвъзмездната помощ по тези проекти  е 15 млн. лв.

Докато по процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации“ са подписани 11 договора с предприятия  от тези два сектора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 8.4 млн. лева. “По процедура „Развитие на управленския капацитет  и растеж на МСП“ са подписани 16 договора в тези два сектора с общо БФП от 3.3 млн. лева. Общо 116 договора в секторите С13 и С14 с БФП от 56.1 млн. лв.”, изтъкна Борисов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *