post

Годишната инфлация в еврозоната, както и в ЕС, се е повишила до 2,2 на сто през октомври спрямо 2,1 на сто през септември, съобщи днес на сайта си европейската статистическа служба Евростат.

Преди година инфлацията във валутния съюз бе на равнище 1,4 процента, а в ЕС – 1,7 на сто.

Най-висока инфлация през октомври отчита Естония (4,5 на сто), Румъния (4,2 на сто) и Унгария (3,9 на сто).  Най-ниска е била инфлацията в Дания (0,7 на сто), Португалия ( 0,8 на сто) и Ирландия (1,1 процента).

В България инфлацията през октомври е останала колкото и през септември – 3,6 процента. Преди година показателят е бил на равнище 1,5 на сто.

Най-голям принос за повишаване на годишната инфлацията в еврозоната има енергията (+1,02 процентни пункта) и услугите (+0,65 процентни пункта), отбелязва Евростат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *