post

Предстои сключване на споразумение с нови три общини – Аврен, Поморие и Белене, за предоставяне на финансиране за изработване на общи устройствени планове за тях. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос относно политиката на министерството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, приемането и влизането в сила на общи устройствени планове.

Общо 8 общини са заявили желание да бъдат подпомогнати, като 5 трябва да допълнят документацията, каза още министърът.

Тя информира, че от 265 общини в страната 75 разполагат с приети и актуални общи устройствени планове (ОУП) за цялата си територия. През 2015 г. са сключени 34 споразумения с общини със срок на изпълнение до изтичане на 2018 г., като той е удължаван на два пъти. През 2016 г. са сключени 113 споразумения със срок – края на бюджетната 2018 г. Други 4 са сключени през 2017 г. със срок за изпълнение края на 2019 г. и 6 са сключени през тази година със срок – края на 2020 г.

Изоставането в изпълнение на споразуменията е основно заради забавянията на обществените поръчки за избор на изпълнител, набавяне на изходна информация и съгласуване по реда на Закона за културното наследство. Общините, които не успеят да изпълнят договорите си за финансово подпомагане за изработване на ОУП през тази година, ще сключат анекс за удължаване на срока. Предвижда се процесът на подпомагане да приключи до края на 2021 г.

Още 800 000 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на МРРБ за мерки за подобряване на качеството на питейната вода в Свиленград, информира още министър Аврамова във връзка с изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица. В момента там със средства от бюджета на министерството се подменят 4,9 км водопроводна мрежа и над 400 сградни отклонения. От бюджета на МРРБ през 2015 г. са инвестирани над 11 млн. лв. за изготвяне на прединвестиционно проучване за пречиствателна станция за гр. Симеоновград и за съседните села, а през 2016 г. са предоставени още над 900 хил. лв. за проучване на водоизточници, които могат да се използват за подобряване на качеството на водата. През 2017 и 2018 г. се предостави допълнително финансиране в размер на 3,6 млн. за общини от Хасковска област. Продължаваме да работим за осигуряване на средства за справяне с проблема, подчерта регионалният министър.

От трибуната на Народното събрание тя информира още, че участъкът между селата Пъстрово и Съединение от третокласния път ІІІ-608 може да бъде включен за ремонт в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г.

При подходящи метеорологични условия до края на годината могат да бъдат ремонтирани участъците от републиканската пътна мрежа, които се използваха като обходни, докато течеше ремонтът на моста на р. Ботуня на територията на община Криводол. При направения по тях обход са установени единични повреди на настилката, повредени са и две дъждоприемни шахти. Индикативната стойност на ремонтните дейности е 25 000 лв.

В кратък срок ще бъдат изготвени инженерно-геоложко проучване и проект за ремонт на участък от пътя Бургас – Малко Търново в местността „Босна“, където има констатирани улягания на пътното платно. При наличие на финансиране, строително-монтажните работи могат да бъда направени през следващата година.

Засегнат от свлачищен процес участък от републиканския път между с. Бяла – гр. Сливен е включен в проектното предложение, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. За укрепване на трасето има одобрен проект от Експертен технически съвет на агенцията и при осигуряване на необходимия ресурс, който е в размер на близо 3 млн. лв., той ще бъде изпълнен, информира също министър Петя Аврамова.

One thought on “МРРБ сключва споразумение с нови три общини за финансиране за изработване на ОУП

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *