post

Икономическият растеж на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) обещава да запази стабилния си ритъм и през тази година. Потреблението, преките чуждестранни инвестиции, европейските фондовете и дигиталната трансформация ще бъдат ключовите фактори за растежа в региона. Това са прогнозите на участниците в годишния икономически форум Euromoney 2019, цитирани от “Уникредит”.

Според предвижданията България, Словакия и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона.

Ръстът на БВП се предвижда да остане стабилен в повечето държави (около 3% или по-висок), макар и с известно циклично снижаване. След цикличния връх, постигнат през 2017 г. (4.6% с изключение на Русия и Турция) и среден ръст на БВП от 3.7% през 2018 г., икономическият растеж на региона се очаква да остане над потенциалния за 2019 г. (около 3.2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата глобална търговия.

Основните спънки пред икономическия растеж в региона са затягането на пазарите на труда особено в Чехия и Унгария и вероятно тежкият Брекзит, който ще причини щети поради новите търговски бариери, които ще възпрепятстват както износа, така и инвестициите в региона. Словакия и Чехия са най-уязвимите пазари на ЦИЕ по отношение на ограниченията, причинени от Брекзит.

 

Вътрешното търсене и особено потреблението, подпомогнати от ниското ниво на безработица и увеличените възнаграждения, ще бъдат основните източници на растеж за икономиките на ЦИЕ, докато износът ще подлежи на възможно циклично забавяне в следващите няколко години, смятат икономистите.

Преките чуждестранни инвестиции в историческа перспектива са един от основните фактори на икономическа трансформация в региона. Особено от гледна точка на трансфера на технология и познания, ще останат важни, макар и не до такава степен, в каквато са били през предходното десетилетие. Все пак ролята на международните компании в региона остава значителна.

Преките чуждестранни инвестиции се допълват от приноса от фондовете на ЕС за страните от ЦИЕ, които влизат в състава на ЕС. Фондовете на ЕС съставляват 2.9% от БВП средно в периода 2014-2020 г. (150 млрд. евро за ЕС – ЦИЕ с изключение на Полша), при което 2019-2020 са най-важните години от гледна точка на усвояването на средствата от европейските фондове.

Дигиталната трансформация предоставя допълнителни възможности за растеж в региона. Достъпът до интернет в държавите от ЦИЕ се увеличи с 20% от 2010 г. насам и сега почти 75% от населението използва интернет. Достъпът до мобилни устройства в държавите от ЦИЕ е 120% от гледна точка на абонамент за мобилни устройства на всеки 100 човека. Тези метрики в страните от ЦИЕ са сравними с повечето западноевропейски пазари, но с по-висока скорост на конвергенция през последните години.

 

Очаква се ръст от около 4-4.5% на кредитирането (ЦИЕ с изключение на Русия и Турция) в ЦИЕ през 2019 г. Кредитирането в банкирането на дребно нараства повече от корпоративното кредитиране. Причините са: по-високите разполагаеми приходи, по-ниската безработица и по-високото потребление. Увеличеният интерес към банкирането на дребно през последните години се вижда и от стратегиите на “Уникредит” от гледна точка на синергии с други бизнес сфери като застраховане, управление на активи, лизинг и по-общо – партньорства.

При кредитирането чрез опростяване и улесняване на кредитните процеси (напр. консолидиране на платформите през множество канали за кредитиране, оптимизиране на анализа на кредитния риск) и чрез дигитализация (подобряване на цялостното клиентско преживяване и канали) за предлагане на индивидуални решения от гледна точка на продукти и тяхното предоставяне, все още има потенциал за растеж в банките от ЦИЕ.

Настоящият цикъл на кредитиране се различава от този в миналото, тъй като ликвидните позиции на банките от ЦИЕ са се подобрили и ситуацията от гледна точка на качество на кредитите не може да се сравни с тази в миналото (коефициентът на необслужваните кредити се придвижи от 14% през 2014 г. до 5% през 2018 г. средно за ЦИЕ с изключение на Турция и Русия).

По отношение на последното понастоящем нивото на използване на дигиталното банкиране в ЦИЕ е по-ниско, но бързо се увеличава. Използването на интернет банкиране се увеличи повече от два пъти в периода между 2010 и 2017 г. в Чехия, Унгария, Турция, Сърбия, Румъния и България. Освен това е било използвано в значително по-голяма степен в сравнение с интернет за онлайн покупки в региона.

Очаква се занапред банковият сектор в региона да продължи да изчиства кредитния си портфейл и по-сериозното фокусиране върху приходите и растежа.

“Икономическият прогрес в ЦИЕ през последните две десетилетия е забележителен. Регионът е добре снабден с банки, високоликвиден и се характеризира с високо ниво на конкуренция”, каза Карло Вивалди, директор на “Уникредит” за ЦИЕ, на годишния форум на Euromoney, цитиран от пресцентъра на институцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *