post

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) избра изпълнител на обществената поръчка с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“.

НКЖИ съобщава и класирането на участниците. На първо място е консорциум „Комса – Тракия“ (с участници в обединението „Комса“ ЕАД и „Тракция ПРК и И“ С. А.). Консорциумът е получил 94,74 точки, а предложената от него цена е  189 999 505,57 лева без ДДС.
На второ място е „Терна“ АД. Комплексната оценка на офертата на компанията е 89,06 точки, а предложената от нея цена е 190 800 000,00 лева без ДДС.
Предвидените дейности по време на строителството на отсечката са изграждане на нов трети коловоз между жп гара Волуяк и Централна жп гара София, както и модернизация на съществуващото коловозно развитие на двете гари. Предстои още изграждане на нова жп гара Обеля, която ще осъществява още една интермодална връзка със софийското метро.
Основни цели при реализирането на проекта са повишаване на оперативната скорост до 160 км/ч за пътнически влакове и до 120 км/ч за товарен жп транспорт, подобряване на безопасността по железопътната линия чрез премахване на железопътни прелези и кръстовища, намаляване на газовите емисии, както и повишаване на удобството и комфорта за пътниците, ползващи железопътния транспорт при крайградски и междуградски пътувания.
Проектът ще допринесе още за увеличаване на обема на превозените товари, подобряване качеството на обслужване по отношение на времето за пътуване, осигуряване на мобилност и достъпност до железопътната инфраструктура за всички потребители, в това число и за хората с намалена подвижност.
Проект „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“ се финансира от Механизма за свързана Европа и съфинансира от ДП Национална Компания „Железопътна инфраструктура“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *