post

Правителството одобри резултатите от Осмата сесия на Българо-белоруската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се проведе на 20 ноември 2018 г. в София.

На заседанието бяха обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество: взаимна търговия, инвестиции, енергетика, селско стопанство, туризъм, транспорт, научно-техническо и иновационно сътрудничество и др. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията се състоя българо-белоруски бизнес форум с последващи двустранни срещи, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна и Центъра за маркетинг и конюнктура на цените от белоруска страна. Участие взеха представители на 26 български компании от различни браншове: енергетика, машиностроене, дървообработване, консултантски услуги, битова химия, селско стопанство и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *