post

Индексът PPI, измерващ цените на производител в еврозоната, се понижи през декември с 0.8% спрямо ноември, когато се понижи с 0.3%, показват данни на Евростат.

Спадът се дължи до голяма степен на понижение на енергийните цени през декември с 2.6%, след тяхно понижение с 1% през ноември.

На годишна база растежът на производствените цени в еврозоната се забави през декември до 3% от 4% месец по-рано, при прогноза за повишение с 3.1 на сто. Основна причина за по-ниската производствената инфлация е отслабването на растежа на енергийните цени до 7.7% от 10.9% през ноември.

Индексът на производствените цени в рамките на Европейския съюз (ЕС) също се понижи през декември с 0.8% на месечна база, докато на годишна база производствената инфлация се забави до 3.1% от 4.2% през ноември.

През декември индексът PPI отбеляза най-голям растеж на годишна база в Естония (с 9.2%), следвана от Латвия (със 7.3%), Белгия (със 7.1%) и Дания (със 7.1%), докато производствените цени се понижиха в Ирландия (с 0.4%) и в Гърция (с 0.1%).

Междувременно производствените цени в България през декември отчитат понижение с 0.5% на месечна база, след повишение с 0.1% през ноември и отслабване на производствената инфлация на годишна база до 2.9% от 3.5% през предходния месец.

През миналата седмица Евростат отчете нарастване на индекса на потребителските цени (CPI) в еврозоната през януари с 1.4%, след повишение с 1.6% през ноември. По този начин инфлацията в еврозоната се завърна под целевото ниво на ЕЦБ за инфлация от малко под 2 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *