post

През май 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз се понижи до ново рекордно дъно от 6,3%, в рамите на еврозоната – до близо 11-годишно дъно от 7,5%, а в България стабилизира на априлското историческо дъно от 4,5% – най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна, пише econ.bg.

Безработицата в ЕС се понижи от 6,4% през април до 6,3% през месец май – най-ниска безработица, откакто Евростат стартира това месечно проучване през януари 2000-а година, след като година по-рано беше на ниво от 6,9%. В рамките на еврозоната нивото на безработицата се понижи до 7,5% спрямо 7,6% през април и 8,3% година по-рано.

Според европейската статистика общо 15,653 млн. европейци, от които 12,348 милиона от еврозоната, са били без работа през петия месец на настоящата година, като спрямо април е отчетено понижение на безработните в ЕС със 71 хиляди и в рамките на еврозоната – със 103 хиляди. Спрямо май 2018 година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,277 милиона, от които 1,133 милиона в единния валутен блок.

Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС остават едни от малкото позитивни новини за състоянието на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент.

Най-ниска безработица през април е регистрирана в Чешката република, следвана от Германия (3,1%) и Нидерландия (3,3%), докато най-висока остана безработицата в Гърция, в Испания.

В рамките на май общо 3,217 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС, като това представлява понижение на младежката безработица със 176 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,1%.

Евростат представи и данни, според които и нивото на безработица в България стабилизира през май в априлското рекордно историческо дъно от 4,5%. Година по-рано  безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,3%.

По този показател нашата страна заема единадесето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 18-те страни – членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

През петия месец на настоящата година 150 хиляди българи са били без работа спрямо 152 хиляди през април и 177 хиляди година през май 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995 година.

Нивото на младежката безработица в България се повиши през май до 11,1% от 10,8% през предходния месец, като през петия месец на годината без работа са били общо 15 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 15 хиляди и през април и 21 хиляди година по-рано.

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се понижи през май до 4,1% от 4,2% през април – далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се понижи до 4,7% от 4,8% месец по-рано и спрямо 5,8% през май 2018 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *