post

Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през септември с 0.2% на месечна база, докато на годишна база нарасна с едва 0.8%, след повишение с 1% през август, показват ревизирани окончателни данни на Евростат.

Забавянето на инфлацията е в резултат най-вече на спад с 1.8% на енергийните цени, след тяхно понижение на годишна база с 0.6% през август и на повишение на цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с 1.6%, след техен растеж с 2.1% месец по-рано.

Цените на услугите се повишиха през септември с 1.5%, след растеж с 1.3% през август.

Основния индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията) се повиши през септември с 0.4% на месечна база и нарасна с 1% на годишна база от 0.9% през август.

В рамките на Европейския съюз потребителската инфлация през септември се повиши на месечна база с 0.2%, докато годишната инфлация се забави до 1.2% от 1.4% през август, отбелязвайки най-слабо повишение от ноември 2016 година.

Най-ниски годишна инфлация е регистрирани в Кипър (спад с 0.5%), следвана от Португалия (с 0.3%), Гърция (с 0.2%), Испания (с 0.2%) и Италия (с 0.2%), докато най-висока инфлация е отчетена в Румъния (ръст с 3.5%), Словакия (с 3%) и Унгария (с 2.9%).

Според данните на Евростат, потребителската инфлация в България през септември се понижава с 1.2% на месечна база, докато растежът на инфлацията на годишна база в нашата страна се забави до 1.6% от 2.5% през август.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *