post

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди Протокола от Четвъртата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Заседанието беше проведено на 11 август в гр. Туркменбаши, Туркменистан.

На сесията бяха обсъдени въпроси в основните области на двустранно сътрудничество: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, младеж и спорт, здравеопазване. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна, съвместно с Търговско-промишлената палата на Туркменистан, организира кръгла маса и двустранни срещи, по време на които представители на бизнес средите на България и Туркменистан обсъдиха възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установиха нови бизнес контакти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *