post

Платената пътна мрежа, която ще ползват собствениците на тежкотоварни превозни средства след въвеждането на тол системата, е редуцирана с 40%, а първоначалните такси бяха намалени с почти 50%, по тяхна препоръка. Това са отстъпки, които от миналата година досега са направени в посока за намиране на консенсус, каза проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в Сутрешния блок на bTV.

Повод за участието му беше планираното въвеждане в търговска експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние – тол. С нея собствениците на пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще преминат от е-винетки към тол такси. Дължината на пътищата, за които ще се плащат пътни такси в сравнение с тези в момента, ще бъде намалена от близо 20 000 км на 6 050 км.

Проф. Асенов посочи, че от пролетта на м. г. диалогът с превозвачите е активен, благодарение на което е постигнат напредък. “Трябва да се потърси модел на тол системата, така че да има смисъл от въвеждането на реформата“, каза той по повод несъгласието на част от превозвачите с приетите размери на таксите и с планирания обхват. Проф. Асенов напомни, че пътният сектор има нужда тол системата да бъде въведена час по-скоро, за да може да се създаде ефективен модел на финансиране. „Механичното пренасяне на примери от други държави, не е в полза на българската пътна инфраструктура, която има свои специфики“, обърна внимание той и даде за пример факта, че почти една пета от първокласните пътища в България попадат в урбанизирани територии, което ограничава възможността за събиране на пътни такси. Първоначално обсъжданият обхват от 10 800 км беше редуциран до 6 050 км, като от него отпаднаха пътища в лошо експлоатационно състояние.

В сравнение с Европа, България има най-ниските тол такси. Единствено в Полша за някои категории тежки превозни средства те са по-ниски, отбеляза проф. Асенов. Очакваните постъпления от пътни такси през 2020 г. при приетата Тарифа и при предложения обхват, са около 450 млн. лв. от тол такси и 270 млн. лв. от е-винетки, което е критичният минимум за нуждите на пътната инфраструктура.

Проф. Асенов припомни, че представителите на транспортния бизнес сазапознати с аргументите и методиката за предложените размери на таксите и обхвата. Част от общественото обсъждане беше и широкият публичен форум с участието на експерти на консултанта по въвеждането на тол системата Световната банка на 5 декември 2019 г.

Актуализиран анализ на международната институция, извършен след промяната в първоначалния обхват на тол системата, показва, че очакваното максимално поскъпване на основните хранителни стоки е в рамките на 1-2% или до 2 ст. за кг/л при брашното, хляба, прясното и киселото мляко. Повишението на цените на автобусните билети, при положение, че превозвачите прехвърлят изцяло разходите си върху крайните потребители, би трябвало да е между 5 и 96 ст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *