post

През март ще започнат строителните работи по модернизацията на най-дългия жп тунел в страната – “Козница”, който е с дължина 5812 м. Стойността на проекта е 24 млн. лв., а изпълнител е “Иинфраструктурно строителство” АД, като срокът за извършване на дейностите е 180 дни. Договорът предвижда премахване на амортизираните жп линия и контактна мрежа, изгребване на съществуващата баластова призма, изграждане на двойна отводнителна система – канавки и дренажи и полагането на дебела бетонна плоча, върху която ще бъде положен нов безнаставов железен път с релси тип UIC 60 за по-висока товароносимост, ще бъде монтирано и осветление на тунела.

До приключване на ремонтните дейности движението на влаковете в участъка ще бъде изцяло преустановено. За клиентите на националния железопътен превозвач ще бъде осигурен превоз с автобуси. След приключването на ремонта скоростта в жп участъка между Копривщица и Стряма, част от Трета главна жп линия София–Бургас, ще се увеличи до проектна скорост 85 км/ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *