post

Проучване на Colliers на пазара на модерни индустриални и логистични площи показа, че за осма поредна година предлагането запази възходящия си тренд. През второто полугодие на 2019 г. то регистрира увеличение с 6%, в резултат на което общият му обем достигна 1,069,000 кв.м. Това развитие се дължи основно на изграждане на обекти за собствено ползване и строителство по поръчка (built-to-suit), а тези за наем и на етап „в строеж“ се недостатъчно, за да отговорят на търсенето.

Нетните усвоени площи за второто полугодие са 59,800 кв.м., като само една трета от тях са придобити със спекулативни цели, а обект на останалите транзакции са имоти за собствено ползване.Най-голяма активност на пазара през втората половина на 2019 г.е регистрирана от страна на логистични компании и търговци.

Общият обем имоти в сегмента, които са в активно строителство към края на 2019 г., е 184,000 кв.м. Основният двигател за изграждането на производствени площи продължават да бъдаткомпаниите от автомобилната индустрия. Някои от мащабните проекти през втората половина на миналата година са новите заводи / разширенията на VOSS Automotive, Odelo Farba, ABB и ВНТС.Проучване на Colliers и Automotive Cluster Bulgaria сред компаниите в автомобилния сектор показа, че малка част от тях използват площи под наем (25%), останалите извършват дейността си в собствени бази. Друго, което се вижда от проучването, е че повече от половината от компаниите участници (56%) са предпочели да използват площи, изградени специално за тях, съгласно конкретните им изисквания, пред реновирани съществуващи бази.

През 2020 г. се очаква засилване на активността на пазара на индустриални имоти в резултат на търсене от страна на компаниите в автомобилната индустрия, в комбинация с логистични оператори, обслужващи доставките им. Ще продължи търсенето на площи подходящи за градска логистика в рамките на столицата, които да отговарят на изискванията на компаниите в сферата на електронната търговия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *