post

Mнозинството от ползвателите на логистични площи (89%), усещат умерен ефект върху дейността си, тъй като обслужват диверсифицирано портфолио от клиенти и продължават да оперират по установения от тях начин за момента. Toва показва прочуване на Colliers сред някои от най-големите компании на логистичния пазар в България, свързано с влиянието на COVID-19 върху техния бизнес. Методът на изследване са телефонни интервюта, състояли се в периода 27.03 – 31.03. 2020 г. Фокусът на проучването са собственици на складови площи и логистични оператори. Част от логистичните оператори, интервюирани от Colliers са наематели на складови пространства, а други са собственици на ползваните от тях площи на една локация и наематели в площи на друга.

Едва 6%, фокусирани върху индустриите, които са най-силно засегнати, посочват, че не използват складовите си площи в пълния им капацитет. Сред компаниите има и малък процент на такива, нуждаещи се от допълнително пространство, с което да отговорят на нуждите на сектори, които са повлияни положително от COVID-19 – а имено хранителните вериги и електронната търговия на стоки от първа необходимост. .Наемодателите от своя страна – близо 90% от тях, споделят, че са получили запитвания за реструктуриране  на наемите, по които предстои да вземат решение, а 11% вече са в процес на активна комуникация по темата.

По-голямата част от компаниите в логистичния сектор не планират да съкращават служители или да намаляват заплати в рамките на следващите 3 месеца и ще продължат плановете си за развитие и експанзия в столицата и в страната, макар и със забавени темпове. Инвеститорите от своя страна с активни проекти в строителството на складови площи, не планират стопиране на проектите си, но прогнозират евентуално забавяне на база липса на работници и потенциална забава на доставка на материали. Проекти, планирани да започнат спекулативно строителство до средата на годината, са по-скоро спрени за момента.

Повечето участници в проучването не предвиждат алтернативни мерки за реакция в кризисната ситуация с цел запазване на бизнеса и повишаване на приходите в краткосрочен план. Останалите обмислят генерално стратегии по разширяване на портфолиото си от клиенти, с което да намалят бъдещ риск, гъвкавост в наемането на площи на различни локации и за по-кратки периоди, нови бизнес линии, ориентирани към електронната търговия, които да оптимизират веригата им на доставки, както и допълнителни инвестиции в съществуващи площи с цел увеличаване на капацитета им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *