post

Жилищният сегмент на пазара на имоти е бил предпочитан за сделки в ЦИЕ през първото тримесечие на годината, следван от офиси (27%) и индустриални и логистични имоти (26%). По данни на Colliers, размерът на всички транзакции е 3.9 млрд. евро, като част от сделките са били стартирани през 2019 г. Полша и Чехия имат дял от 86% в общия обем.

Хотелите и търговските площи са най-тежко засегнати от мерките, предприети в условията на извънредно положение, въпреки че точно при тях се очакваше сериозна активност.

Кевин Търпин, Регионален директор проучвания, Colliers ЦИЕ споделя: „Както купувачите, така и потенциалните продавачи могат да решат да не предприемат действия по предлагане на активите си, докато няма повече яснота на пазара. Въпреки това, ползвателите на собствени имоти е много вероятно да се насочат към продажба с цел обратно наемане, в случай, че имат нужда от набиране на оперативен капитал. Алтернативна възможност за финансиране е взимане на кредит от банкови институции или правителствена помощ, която няма да бъде налична за всички, независимо от атрактивните лихвени проценти“.

Голяма част от транзакциите през първото тримесечие на годината вече са били в напреднал етап в началото на пандемията и по тях не бихме могли да съдим за това, което предстои да се случи, тъй като настоящата ситуация е уникална по същността си и различна от предходните кризисни периоди. Собствениците на имоти внимателно преценяват степента, в която са изложени на риск, особено по отношение на държавните мерки, които имат ефект върху плащанията от наематели и договорните споразумения.
Твърде рано е да се цитират конкретни числа и да се правят промени в цените, поради липсата на достатъчно пазарна информация и яснота относно редица фактори, които влияят върху различните сегменти. Някои от тях, например търговските площи и хотелите, са много по-засегнати от други и ценообразуването, прилагано в края на 2019 г., няма да бъде релевантно за тях. Към това могат да се добавят и други предизвикателства, съществували и преди здравната криза, като ръста на електронната търговия и промяната на потребителското поведение. От друга страна, очаква се високо ниво на търсене на логистични площи. Повече конкретика по отношение на развитието на имотния пазар ще бъде възможна, когато кривата на заболелите от Covid-19 се стабилизира и ситуацията бъде овладяна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *