post

Европейската комисия одобри схема в България в размер на 150 милиона евро (около 294 млн. лв.) за подпомагане на малките и средните предприятия у нас във връзка с пандемията от коронавирус.

Една фирма ще може да получи до 800 000 евро като капиталови и квазикапиталови инвестиции, съобщиха от институцията. Помощта може да бъде предоставена до 31 декември 2020 година.

Това е втора държавна помощ за малкия и средния бизнес, която ЕК одобрява за България. В началото на април беше разрешена схема на държавната Българска банка за развитие за подкрепа на малките и средните предприятия от 255 млн. евро.

Новата схема от 150 млн. евро най-вероятно е за портфейлните гаранции, които Фондът на фондовете ще осигури за търговските банки за отпускане на кредити на бизнеса.

Схемата ще бъде отворена за малките и средните фирми във всички сектори, с изключение на тези в селското стопанство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *