post

През май 2021 г. показателят “бизнес климат в строителството” нараства скача с 13,6 пункта след понижение с 1,3 пункта през април, както има подобрени оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия.

Анкетата на НСИ регистрира и увеличение на получените нови строителни поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. Регистрирано е и нарастване с 11 пункта на негативното влияние на фактора “цени на материалите”, отчита НСИ.

По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят равнището си през следващите три месеца, но част от мениджърите предвиждат известно повишение на продажните цени, показва последната анкета на НСИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *