post

НСИ отчете първо понижение в строителния сектор от юли 2021 г. насам, когато беше отчетен спад с 0,7 на сто. Според индексът продукцията в сектор “Строителство” през октомври се понижава с 1,2% спрямо септември, като тази от гражданското и инженерно строителство се понижава през октомври с 1,1%, докато продукцията от сградното строителство – с 1,3 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *