post

Използването на висококачествена топлоизолация в една сграда води до намаляване на разходите за отопление до 50 %. Най-употребяваните топлоизолационни материали в България са XPS, EPS, каменна или стъклена вата.

Процесът на саниране обхваща комплексни мерки по монтаж на топлоизолация, ремонт или смяна на дограма, профилактика на отоплителната инсталация, подмяна на отоплителните тела с нови енергоефективни и инсталиране на уреди за регулиране на подаваната топлинна енергия.

За създаването на качествена топлоизолация трябва да вземем под внимание много фактори като: тип на сградата; материалите, от които е изградена; местоположение; изложение; климатичните особености на средата и т.н. Трябва да се съобразим с изискванията и желанията на собственика.

Специалистите се стремят да създават все по-добри системи за топлоизолация, достигайки до съвършенство. Защото доброто топлоизолиране на една сграда не означава просто да залепим някаква топлоизолационна плоскост на стената. От особена важност е нашата сграда да бъде изолирана в система, т.е. с продукти, които са изпитани да работят съвместно.

Говорим за интегрирани системи за топлоизолация, които без съмнение са сертифицирани съгласно европейските норми. Защото топлоизолацията основно трябва да създаде оптимален комфорт за обитателите.

Ако продължим темата за комфорта в една сграда и разгледаме факторите, които влияят върху него: климат, миризма, цветове, шум, светлина, подредба, веднага ще разберем, че от особено значение за комфортния климат в помещенията са стайната температура и относителната влажност на въздуха. В тази връзка основни проводници на влагата и студа (жегата) в тази сграда са стените и таваните, чиято температура трябва да бъде близка до тази в помещенията.

Степента на паропропускливост (дишането) е много важен показател за поддържането на оптимална влажност и за подпомагане процеса на съхнене на сградата, особено при новото строителство. С добра топлоизолационна система от АТЕК 1 се осигурява и най-добра защита срещу развитието на гъбички и плесени, създава се стабилна санитаро-хигиенна среда, т.е. здравословни условия за живот.

И накрая, но не на последно място вида на крайното покритие (мазилката) при готовата топлоизолация, се явява своеобразен щит осигуряващ дълговечност на цялата топлоизолация на една сграда. Тука не трябва да забравяме, че трайното съхранение на цветовата повърхност и лесната поддръжка на фасадата във времето, осигурено от качествената мазилка, е изключително важно за естетическото възприемане и въздействие на сградата от хората.

Топлоизолацията на сграда осигурява топла зима и прохладно лято. Придава се красив и завършен вид на вашата фасада и да не забравяме, че стойността на сградата след новото оформление се повишава.

Поставянето на ефективна и качествено направена топлоизолация означава повишаване на вътрешната температура от порядъка на 8-10 градуса C, което не е за пренебрегване.

В европейските страни направата на топлоизолация се счита за задължителна инвестиция, която се изплаща за около 4-5 години, след което икономията от санирането се превръща в реална печалба за собственика!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *