Най-големите частни компании в енергетиката на България създадоха Национална камара

post

Най-големите инвеститори в енергийния сектор на България – Българската фотоволтаична асоциация, Българска ветроенергийна асоциация, Асоциация Хидроенергия, EVN България, ЕЙ И ЕС България, Енерго Про, Контур Глобал и ЧЕЗ България създадоха сдружение, което да представлява интересите на производителите и разпространителите на енергия. Новата организация, наречена Национална енергийна камара, ще работи за внедряване, развитие и утвърждаване на…

Единна национална уеббазирана платформа ще се използва при възлагането на обществени поръчки

post

Единна национална уеббазирана платформа ще се използва при възлагането на обществени поръчки, реши парламентът, който гласува на второ четене текстове от новия Закон за обществените поръчки. Чрез платформата трябва поетапно да се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, сключване на договор, фактуриране и разплащане, съобщи infostock. Парламентът въведе стойностни прагове, съобразени с европейски…

Приета е национална програма за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването

post

Правителството одобри Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България, която е актуализирана за програмния период 2014-2020 г. Документът е разработен в рамките на съвместен проект на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните и Програмата на ООН за развитие. Основава се на анализа…

Подписваме с ББР за финансирането на Национална програма за енергийна ефективност

post

Кабинетът одобри Споразумение с Българската банка за развитие по въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и изплащането на безвъзмездната финансова помощ. На министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството беше даден мандат да подпишат споразумението от името на правителството. Програмата е насочена към обновяване на…

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност

post

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради,. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри…

МС одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура

post

Правителството одобри актуализация на приетата през 2010 г. Национална пътна карта за научна инфраструктура. Тя отразява резултатите от направения преглед на научната инфраструктура към момента и определя приоритетните, които са в достатъчно напреднал етап, за да навлязат в процес на изпълнение през 2015-2016 г. и чието навременно реализиране е особено важно за разширяване на границите…

МС прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки

post

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. Със стратегията се изпълнява едно от предварителните условия, поставени от Европейската комисия за подписване на Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период. Тя е съгласувана със службите на ЕК, от…

Надграждането на съществуващите широколентови инфраструктури е приоритет на Национална стратегия за електронно управление

post

Важно е не какви документи изработваме за електронно управление, а дали българските граждани усещат ползите от него. Всички хора трябва да имат равен достъп до електронни услуги, независимо дали живеят в малка или голяма община.Това заяви зам.министър-председателят по икономическото развитие на Република България Даниела Бобева, която откри 15-тата конференция по електронно управление. Вицепремиерът съобщи, че…

Стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството в България

post

  “Информационно обслужване” АД стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството в България – InfoStart: www.infostart.eu. Това е една от стъпките, предприети от системния интегратор за подобряване подготовката на ИТ специалисти предвид нарастващият дефицит на експерти в сферата, съобщават от Министерство на транспорта и информационните технологии. Платформата цели да подготви…

Проектът на национална стратегия за развитие на туризма ще бъде готов в края на следващата седмица

post

Проектът на национална стратегия за развитие на туризма ще бъде готов в края на следващата седмица. Това съобщи в Димитровград  заместник министър-председателят по икономическото развитие  Даниела Бобева. Тя бе специален гост на форума „Димитровград – нови възможности за туризъм”. Според доц. Бобева стратегията трябва да отрази преориентацията на политиката в областта на туризма – вниманието…