България може да има Национална стратегия за интегрирана морска политика до края на 2014 г

post

До края на 2014 година България може да има Национална стратегия за интегрирана морска политика. Това каза във Варна зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров, предаде БТА. По думите му предстои да бъде създадена междуведомствена работна група, която ще подготви документа. Киров уточни, че е необходимо да се направят изследвания за всички…

МС прие национална програма за намаляване въздействието на радон в сградите

post

Правителството прие национална програма за намаляване въздействието на радон в сградите (2013-2017 г.), съобщиха от пресслужбата на кабинета. Стратегическата цел на програмата е да се формира дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на хората в резултат от въздействието на високи концентрации на химичния елемент в сгради. Програмата предвижда провеждане на представително национално…

12 100 нови фирми предвижда Национална стратегия за насърчаване на МПС

post

Проект на Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия /МПС/ предвижда до 2020 г. да бъдат създадени още 12 100 нови фирми и 90 000 нови заети. Проектостратегията е оповестена днес на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/ и се предлага за обсъждане до 5 септември. Ако тези резултати бъдат постигнати, България…

Одобриха Национална концепция за пространствено развитие

post

С концепцията за 2013-2025 г. се дават насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория. Това е първият по рода си документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми. С приемането…

България изготвя национална ВиК стратегия

post

Българя започва изготвянето на два важни документа –  Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” (НСВиК) и на „Стратегия за интелигентна специализация” в областта на иновациите. Вчера с българското правителство подписа със Световна банка споразумения за предоставяне на консултантски услуги при разработването на двата документа. Изготвянето на стратегиите ще изиграе важна роля в подготовката България…

Съветът за развитие на регионите и национална инфраструктура ще търси консенсус по ключови направления

post

Днес ще се проведе първото заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента, съобщи Прессекретарят на държавния глава. Със заседанието реално започват да функционират сформираните към държавния глава формати за дискусия по националните приоритети. Съветът за развитие на регионите и национална инфраструктура ще търси консенсус по шест ключови направления, които ще…

МС одобри Междинния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България

Министерският съвет одобри Междинния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г,  съобщиха от пресслужбата на Кабинеат. Той представя постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите на стратегията за регионално развитие, прави прогноза за очакваното им реализиране до края на периода на действие на Стратегията и предложения…

Национална компания ще работи по изграждането на АМ „Струма”, „Хемус” и „Черно море”

post

Новосъздадена национална компания ще работи за ускоряване изграждането на автомагистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море” и реализацията на стратегически инфраструктурни проекти. Това стана след като Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, съобщиха от правителствения пресцентър. НК „Стратегически инфраструктурни проекти” ще бъде със статут на държавно предприятие, а предметът…

Започва национална информационна кампания за Оперативните програми

post

Връщане доверието на българите в работа с институциите, стимули за поглед към еврофондовете, ефективна и прозрачна работа. Това са част от целите, които си поставя  национална информационна кампания за Оперативните програми, чието начало даде министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. По думите му променените процедурите при усвояване на европейските фондове, са…

Божидар Йотов: „Тракия” е национална кауза

post

„Актор спечели при голяма конкуренция, което показва повишен интерес към търговете на агенцията”, каза председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” Божидар Йотов, при подписване на договора за строителството на третия лот на автомагистрала „Тракия” в отсечката Нова Загора – Ямбол. Той подчерта, че „Тракия” е национална кауза и изпълнението й ще бъде приоритет…