post

В общините, в които не е приет нов общ устройствен план, няма да се изпълняват частни инвестиционни проекти от 2019 година, като част от санкциите, предвидени в Закона за устройство на територията. Вместо от тази година, тази мярка беше отложена от законодателя с три години. От Министерството на регионалното развитие съобщиха, че 2 милиона лева от цялата сума за целта, отпусната от ведомството, не са усвоени от местната власт миналата година. За тази година са заделени 4 милиона лева.

Без общ устройствен план няма да може да се извършва застрояване и промяна на предназначението на имоти, предупреди в интервю за “Хоризонт” заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

Последствията не са никак малки. Никак не са приятни за цялото ни общество, за развитието във всяка община без устройствен план, тъй като най-малкото всички ние виждаме хаотичното застрояване в последните 20-25 години, защото общественият план осигурява възможно най-добрия баланс между частните и обществени интереси.

Най-важните глоби нямат да бъдат във финансово измерение, а ще бъдат в невъзможността в общината без общ устройствен план да бъдат реализирани инвестиционни намерения, изключая няколко хипотези, които са описани в закона, това са основно обектите с публичен характер, с публично финансиране, тези с национално значение, с регионално такова, но и финансови санкции за закононарушителите. Те са предвидени в административно-наказателните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *