post

Столична община обявява конкурс и набира партньори за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект – общинска собственост в столичния квартал „Лозенец“.

С решение на СОС от юли 2021-а, се дава съгласие чрез публично-частно партньорство да бъде изградена спортна сграда върху обект, близо до 21 СУ „Христо Ботев“, с което общината продължава своята политика за развитие и насърчаване на спорта в София. Строителството трябва да завърши до 2 години от сключването на договора.

Инвеститорите трябва да бъдат спортни клубове, федерации и организации, и ще бъдат оценявани на следните критерии:

· Свободно използване на спортния обект от гражданите, като максимален брой точки получава участникът, който е предложил най-много часове за използване на спортния обект от ученици, учащи в училищата на територията на района и граждани.

· Разгъната застроена площ, като максимална оценка получава участникът, предложил най-голяма разгъната застроена площ.

· Срок за учредяване на правото на строеж, като максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок на правото на строеж.

· Оценка по технически показатели, като максимален брой точки получава участникът, предложил най-много мерки за гарантиране на качеството на изпълнение на строителните работи и мерки, които касаят социалните и екологичните аспекти на строителството.

Столична община получава безвъзмездно изградената сграда и подобренията, извършени в имота, след изтичане на договора. Конкурсната документация ще бъде разгледана и одобрена от Комисията по спорт към СОС и ще бъде публикувана на страницата на Столична община.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *